Tinh Dầu KODO SIGNATURE COFFEE ROAST

Hương đầu: Brewed & Nutty

Hương giữa: Roasted

Hương cuối: Smoky – Ashy and Sour Acidic

Liên hệ
Liên hệ