KHÁCH HÀNG

Chúng tôi thiết kế và cung cấp giải pháp làm thơm không gian cho các thương hiệu mang tính toàn cầu, giúp tạo ra các hương thơm đáng nhớ, nâng cấp trải nghiệm của người tiêu dùng. Cùng kiểm chứng một số khách hàng và dự án của VILA ngay bên dưới.

SIXTY Hotels

Màu trắng hợp với mệnh thủy

Dom Pérignon

Màu trắng hợp với mệnh thủy